• ខ្ខ្នើយកើយសុខភាពម៉ាក Darling Nanogel

  ខ្ខ្នើយកើយសុខភាពម៉ាក Darling Nanogel ទន់រលោង មិនក្តៅ មិនធ្វើអោយចុករោយកញ្ចឹង-ក ទប់ស្កាត់ការខូចខាតឆ្អឹងខ្នង ធ្វើអោយគេងលក់ស្រួល និង ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាព ជាពិសេសសំរាប់អ្នកមានបញ្ហាដំណេក។

  – ផលិតពីសំឡីផ្កាកប្បាស និងរោមចៀម
  – មិនហុយកំទិចចេញក្រៅ និងគ្មានក្លិន
  – ស្រោមខ្នើយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Viroblock អាចជួយកំចាត់បាក់តេរី
  – ខ្នើយមានសភាពទន់ សាកសមសំរាប់លោកអ្នកពិបាកគេង
  – ផលិតផលស្តង់ដាអន្តរជាតិ ដែលមានបទពិសោធន៍ តាំងពីឆ្នាំ ១៩៦១

  🚕 សេវាដឹកជញ្ជូន ២៥ ខេត្ត/ក្រុង
  🛵 ករុងសៀមរាបដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ

 • ខ្នើយកើយសុខភាពម៉ាក Darling Dreamtime

  ខ្នើយកើយសុខភាពម៉ាក Darling Dreamtime ទន់រលោង មិនក្តៅ មិនធ្វើអោយចុករោយកញ្ចឹង-ក ទប់ស្កាត់ការខូចខាតឆ្អឹងខ្នង ធ្វើអោយគេងលក់ស្រួល និង ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាព។

  – ផលិតអំពីសំឡីផ្កាកប្បាស សាច់ទន់
  – មិនហ៊ុយកំទិចចេញក្រៅ
  – ប្រើបច្ចេកវិទ្យា Viroblock អាចជួយកំចាត់បាក់តេរី
  – អាចបោកទឹកបាន
  – ទំហំខ្នើយ 48 cm x 74 cm
  – ស្តង់ដាអន្តរជាតិ មានបទពិសោធន៍ តាំងពីឆ្នាំ ១៩៦១

  🚕 សេវាដឹកជញ្ជូន ២៥ ខេត្ត/ក្រុង
  🛵 ករុងសៀមរាបដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ

មីនុយ