ខ្នើយកើយសុខភាពម៉ាក Darling Dreamtime

$16.00

មានក្នុងស្តុក

ខ្នើយកើយសុខភាពម៉ាក Darling Dreamtime ទន់រលោង មិនក្តៅ មិនធ្វើអោយចុករោយកញ្ចឹង-ក ទប់ស្កាត់ការខូចខាតឆ្អឹងខ្នង ធ្វើអោយគេងលក់ស្រួល និង ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាព។

– ផលិតអំពីសំឡីផ្កាកប្បាស សាច់ទន់
– មិនហ៊ុយកំទិចចេញក្រៅ
– ប្រើបច្ចេកវិទ្យា Viroblock អាចជួយកំចាត់បាក់តេរី
– អាចបោកទឹកបាន
– ទំហំខ្នើយ 48 cm x 74 cm
– ស្តង់ដាអន្តរជាតិ មានបទពិសោធន៍ តាំងពីឆ្នាំ ១៩៦១

🚕 សេវាដឹកជញ្ជូន ២៥ ខេត្ត/ក្រុង
🛵 ករុងសៀមរាបដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារផ្នែកលក់:
☎️ 078 676 333
☎️ 067 669 442
☎️ 015 996 296
🚕 សេវាដឹកជញ្ជូន ២៥ ខេត្ត/ក្រុង
🛵 ក្រុងសៀមរាបដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ

មីនុយ

ខ្នើយកើយសុខភាពម៉ាក Darling Dreamtime