ឧបករណ៍ប្លូធូស ចាក់ចំរៀង និង Call ទូរសព័្ទក្នុងរថយន្ត

$18.00

មានក្នុងស្តុក

ឧបករណ៍ប្លូធូស ចាក់ចំរៀង និង Call ទូរសព័្ទក្នុងរថយន្ត គុណភាពល្អ និង ងាយស្រួលភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទ

- រូបរាងតូចស្អាត ដោតភ្ជាប់ជាមួយរន្ធបារីក្នុងឡាន
- អាចចាក់ចំរៀងបាន ដោយ ភ្ជាប់ Bluetooth ពីទូរស័ព្ទដៃ និង ដោយប្រើ Memory Card ឬ USB
- សំលេងច្បាស់ល្អ ពិរោះរណ្តំ
- មានរន្ធ USB ពីរ និង Type-C មួយ ដែលលោកអ្នកអាចសាកថ្មឬ សាកទូរស័ព្ទបានលឿន
🔥 មានធានារយះពេល ១ ខែ

🚕 សេវាដឹកជញ្ជូន ២៥ ខេត្ត/ក្រុង
🛵 ក្រុងសៀមរាបដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ

☎️ 078 676 333
☎️ 067 669 442
☎️ 015 996 296

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារផ្នែកលក់:
☎️ 078 676 333
☎️ 067 669 442
☎️ 015 996 296
🚕 សេវាដឹកជញ្ជូន ២៥ ខេត្ត/ក្រុង
🛵 ក្រុងសៀមរាបដឹកជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ

មីនុយ

ឧបករណ៍ប្លូធូស ចាក់ចំរៀង និង Call ទូរសព័្ទក្នុងរថយន្ត